Zapraszamy do newsletter'a

Outplacement

         Outplacement to program – cykl warsztatów i spotkań indywidualnych, dzięki któremu zwalniani pracownicy mają odnaleźć się na rynku pracy i zdobyć nową posadę. Jednym z naszych podstawowych celów jest zdefiniowanie z uczestnikami ich mocnych stron na obecnym rynku pracy i motywacyjnego przygotowania do udziału w procesie rekrutacji. Pracujemy nad stworzeniem indywidualnego portfolio każdego uczestnika, które pomoże adekwatnie zaprezentować się podczas aplikowania na wybrane stanowisko. Wspólnie z każdym uczestnikiem programu analizujemy historię jego dotychczasowej kariery zawodowej oraz poszukujemy dopasowanego, zindywidualizowanego celu zawodowego. Przygotowujemy do udziału w rozbudowanych procesach rekrutacyjnych, rozmowach, assessmentach.

 

Program zawiera:

  1. Pakiet wiedzy na temat obecnego rynku pracy.
  2. Przygotowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika programu.
  3. Szereg ćwiczeń praktycznych mających na celu pomóc uczestnikom w zidentyfikowaniu unikatowego, osobistego celu zawodowego.
  4. Sesję video w celu stworzenia filmu promocyjnego uczestników oraz feedback wraz z zaleceniami.
  5. Analizę głównych sukcesów zawodowych i ćwiczenia mające na celu zbudowanie portfolio zawodowego uczestników.
  6. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – takich jak CV i list motywacyjny. Omówimy również pozostałe dokumenty, które mogą mieć wpływ przy rekrutacji, czyli certyfikaty, czy uprawnienia.
  7. Przygotowujemy uczestników do rozmowy rekrutacyjnej z uważnością na narzędzia rekrutacyjne stosowane przez pracowników działów HR. Przeprowadzamy ćwiczenia związane z obsługą portalu LinkedIn, pozwalającego na zbudowanie swojej sylwetki w świecie biznesu. 
  8. W zależności od zapotrzebowania – omawiamy Accessment Center jako narzędzie wykorzystywane w procesie rekrutacji na stanowiska menadżerskie.