OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Outplacement

WARSZTATY GRUPOWE I KONSULTACJE INDYWIDULANE

Praca online

Celem programu outplacementu jest profesjonalne wsparcie doradcze dla osób, które stracą lub utraciły zatrudnienie – pomoc w odnalezieniu się na obecnym rynku pracy, przygotowanie do nowej rzeczywistości zawodowej oraz finalizacji procesu zatrudnienia.

Outplacement-OPEN Konsultaje i Szkolenia Poznań

Konsultacje prowadzone przez doświadczonych psychologów, rekruterów i trenerów biznesu

Praca warsztatowa - zdalna w małych grupach oraz praktyczne konsultacje indywidualne

Kampania informacyjna dla pracowników

Stały kontakt telefoniczny i mailowy do konsultantów OPEN

Dostęp do wypracowanych materiałów przez platformę edukacyjną OPEN

SZKOLENIE GRUPOWE

przekazanie wiedzy nt.:

 • obecnego rynku pracy i nowoczesnych metod
  znalezienia zatrudnienia
 • przygotowania dokumentów (CV, list motywacyjny, inne)
 • wizerunku w Social Mediach (Facebook, LinkedIn, Goldenline)
 • przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej i negocjacji z pracodawcą

czas trwania:
4 spotkania po 3h

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Program outplacementu obejmuje:

 • szkolenia i praktyczne warsztaty – wiedza jak przygotować dokumenty aplikacyjne, znajomość metod nowoczesnego poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych, obecne trendy na rynku pracy,
 • indywidualne doradztwo zawodowe – analiza dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej, przygotowanie indywidualnego portfolio oraz historii sukcesów zawodowych, informacje na temat własnych mocnych i słabych stron oraz poszukiwane unikatowego celu zawodowego,
 • aktywne wsparcie w poszukiwaniu pracy – opracowanie strategii planu działania, przygotowanie listy potencjalnych pracodawców,
 • bieżące wsparcie psychologiczne.

zakres tematyczny jest elastycznie dobierany do potrzeb uczestnika:

 • przygotowanie ind. planu rozwoju kariery zawodowej
 • opracowanie planu działań edukacyjnych, który umożliwi rozwinięcie kompetencji
 • przegląd aktualnych ofert pracy pod kątem indywidualnych potrzeb rekrutacyjnych
 • ułożenie planu aplikowania oraz przygotowanie dokumentów (CV, list motywacyjny, inne) w odpowiedzi na konkretne oferty
 • ćwiczenie udziału w rozmowach rekrutacyjnych

czas trwania:
4 spotkania po 1 h /dla 1 osoby

WARSZTATY GRUPOWE PRAWO PRACY

 • alternatywne metody zatrudniania np. umowa o dzieło, umowa zlecenie, działalność gospodarcza
 • informacje, gdzie szukać środków np. na założenie działalności gospodarczej
 • renegocjacja stałych zobowiązań i zawieszenie płatności stałych np. kredytów
 • gdzie szukać ewentualnych środków finansowych np. zgłoszenie jako bezrobotny
 • środki przysługujące z MOPS w momencie pozostawania bez pracy

czas trwania:
2 spotkania po 2,5h

EXECUTIVE OUTPLACEMENT

zakres tematyczny jest elastyczne dobieramy do potrzeb uczestnika:

 • określenie kompetencji menedżerskich oraz przygotowanie uczestników do ich zaprezentowania
  podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • omówienie Accessment Center jako narzędzia wykorzystywanego podczas procesów rekrutacyjnych na stanowiska menedżerskie
 • rodzaje testów wykorzystywanych podczas rekrutacji na stanowiska menedżerskie
 • przykładowe zadania AC dla stanowisk menedżerskich, ćwiczenia

czas trwania:
4 spotkania po 1 h/dla 1 osoby

Szkolenia, konsultacje oraz warsztaty realizujemy w bezpiecznych łączeniach online – jako sesje video