Program dla opiekunów stażystów


          Projekt ma formułę cyklu warsztatów mających na celu przekazanie wiedzy i rozwój kompetencji niezbędnych do wdrażania studentów i uczniów do podjęcia stażu zawodowego w danej organizacji. Osoby pełniące funkcje opiekunów mają okazję do kompleksowego doskonalenia swoich umiejętności z zakresu organizacji pracy i delegowania zadań, doradztwa oraz podstaw zarządzania.