Projekt dla trenerów wewnętrznych – „Train the trainers”


          Projekt zawiera cykl warsztatów mających na celu zarówno przekazanie wiedzy, jak i rozwój kompetencji ważnych w realizacji zadań stawianych przed Trenerami wewnętrznymi. Uczestnicy zajęć mają okazję doskonalić umiejętności z obszaru współpracy, doradztwa, podstaw coachingu i mentoringu tak, by móc bardziej aktywnie i efektywnie wspierać procesy w swojej firmie.

Do głównych etapów cyklu warsztatów należą:

  • podstawowe szkolenie wprowadzające – „train the trainers w pigułce”,
  • instruktaż, czyli jak skutecznie prowadzić szkolenie stanowiskowe,
  • monitorowanie postępów i rozwiązywanie problemów, czyli trener jako coach,
  • mentoring, czyli „train the trainers” dla zaawansowanych.