Prowadzenie prezentacji, organizowanie spotkań i zebrań


– jak dobrze wypaść podczas wystąpień publicznych?

          Szkolenie to ma na celu przygotowanie menedżera do opanowania procesu efektywnego prezentowania posiadanej wiedzy. Może być to osiągnięte poprzez rozwój kompetencji związanych z efektywną komunikacją, argumentowaniem, radzeniem sobie z wątpliwościami i zastrzeżeniami grupy.

Poruszone zostaną również kwestie związanymi z tym, w jaki sposób przyciągnąć uwagę audytorium, jak wzbudzić zainteresowanie posiadanymi informacjami oraz jakimi metodami można zwiększyć szansę na zapamiętanie treści wystąpienia przez uczestników.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Etapy przygotowywania prezentacji/spotkania.
  • Ogólne zasady prowadzenia prezentacji (co stosować, a czego unikać).
  • Sposoby koncentrowania uwagi słuchaczy.
  • Style prowadzenia spotkania/prezentacji.
  • Kierowanie poziomem energii uczestników.
  • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w trakcie prezentacji.