RADZENIE SOBIE ZE STRESEM


– jak konstruktywnie radzić sobie ze stresem w pracy i życiu osobistym?

          Zjawisko stresu towarzyszy nam za równo w życiu codziennym jak i zawodowym, aby konstruktywnie sobie z nim radzić należy na początku określić własne stresory oraz sposoby reagowania na nie.
Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób chcących doskonalić umiejętności praktyczne w zakresie radzenia sobie ze stresem.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Zdrowy i niezdrowy stres.
  • Wzorce reakcji na stres w pracy.
  • Techniki radzenia sobie ze stresem;
  • Jak radzić sobie w sytuacjach stresowych – analiza przypadków i tworzenie rozwiązań.