REKRUTACJA I SELEKCJA


– w jaki sposób znaleźć dopasowanego kandydata do pracy?

          Wybór odpowiednich pracowników jest często trudny, ze względu na braki kompetencyjne kandydatów, zbyt małą ilość kandydatur, ale także z powodu braku umiejętności wśród osób rekrutujących.
Podczas warsztatów z prowadzenia rekrutacji i selekcji uczestnicy będą mieli szansę: poszerzyć swoją wiedzę z obszaru przebiegu procesów rekrutacyjnych, ukształtować postawę proaktywną w podejściu do procesów doboru pracowników, rozszerzyć świadomość w zakresie realnego postrzegania treści ogłoszeń przez kandydatów.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Rekrutacja jako narzędzie personalne i wizerunkowe.
  • Przygotowanie procesu rekrutacyjnego.
  • Efektywne poszukiwanie pracownika a postawa kandydata.
  • Elementy procesu rekrutacyjnego i ich znaczenie.
  • Rodzaje i metody selekcji.
  • Przygotowanie projektu wdrożeniowego dla przyjętych pracowników.