ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

– jak przygotować się do zmian obowiązujących od maja 2018r.?

          25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpią obowiązującą w Polsce ustawę o ochronie danych osobowych.
Rozporządzenie obejmuje swoim zakresem zastosowania niemal wszystkich przedsiębiorców, którzy zostaną prawnie zobligowani do wdrożenia zmian i poinformowania o nich swoich pracowników.
Niezastosowanie się do zmian związanych z rozporządzeniem wiąże się z potencjalnymi karami finansowymi, dlatego już teraz warto zapoznać się z planowanymi nowelizacjami i odpowiednio się do nich przygotować.

Celem szkolenia jest przekazanie informacji i wskazówek w jaki sposób krok po kroku przygotować przedsiębiorstwo na nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowych oraz wskazanie logicznych i najtańszych rozwiązań dla firm w zależności od ich specyfiki rynkowej.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Zasady przetwarzania i rejestracji danych osobowych.
  • Inspektor Ochrony Danych (obecnie ABI) – status, zadania, kiedy jego wyznaczenie jest obowiązkowe.
  • Zadania i role organu nadzorczego (GIODO/PUODO).
  • Zaostrzenia kar za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych – zasady ich nakładania, wysokość.
  • Omówienie najnowszych zmian wynikających z RODO (Europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – obowiązywanie od 25 maja 2018 r.