Rozwiązywanie konfliktów i problemów


– CO ROBIĆ, BY LEPIEJ JE ROZUMIEĆ I SKUTECZNIE ROZWIĄZYWAĆ?         

         W każdym zespole zdarzają się sytuacje trudne. Pojawienie się konfliktu między pracownikami danej firmy jest nieuchronne i dotyczy wszystkich organizacji. Czasami może być sygnałem początku kluczowych zmian.

Każdy konflikt jest także szansą na rozwój. Aby tak się stało, skuteczny menedżer potrzebuje umiejętności identyfikowania źródeł konfliktu oraz wiedzy na temat sposobów jego rozwiązywania.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Style reakcji na konflikt.
  • Efektywne i nieefektywne sposoby rozwiązywania konfliktów.
  • Techniki wspomagające rozwiązywanie konfliktów.
  • Metody rozwiązywania konfliktów przy udziale osób trzecich.