ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH


  • Zarządzanie czasem i organizacja pracy

    Brak czasu jest podstawowym deficytem utrudniającym organizację jakiejkolwiek formy aktywności. W praktyce to właśnie niewystarczająca ilość czasu potrzebnego na wykonywanie zadania jest ukazywana jako jedna z głównych… – czytaj więcej >>>

 

  • Radzenie sobie ze stresem

    Zjawisko stresu towarzyszy nam za równo w życiu codziennym jak i zawodowym, aby konstruktywnie sobie z nim radzić należy na początku określić własne stresory oraz sposoby reagowania na nie. .. – czytaj więcej >>>

 

  • Komunikacja i asertywność

    Na proces komunikowania się składa się szereg pośrednich umiejętności, takich jak: asertywność, umiejętność przyjmowania krytyki, wyrażania emocji czy dezaprobaty. Skuteczne komunikowanie interpersonalne stanowi .. – czytaj więcej >>>