Sprzedaż i obsługa Klienta przez telefon


– jak pozyskać klienta przez telefon?

          Duża część kontaktów z klientami odbywa się przy użyciu telefonu, dlatego kompetencje w zakresie prowadzenia rozmów telefonicznych należą dziś do podstawowych umiejętności osób odpowiedzialnych za kontakt z klientem.

Rozmowa telefoniczna różni się jednak od rozmowy odbywającej się w kontakcie „twarzą w twarz”, gdyż w trakcie jej trwania znacząca część informacji pozostaje „ukryta”. Trzeba zatem znajdować sposoby docierania do tych informacji. Z drugiej strony ważne jest również, jaki wizerunek firmy kreują jej pracownicy w prowadzonych rozmowach i czy z punktu widzenia klienta wizerunek ten jest stabilny.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Specyfika kontaktu telefonicznego.
  • Planowanie i organizowanie rozmów telefonicznych.
  • Nawiązywanie kontaktu przez telefon.
  • Nauka zdobywania sympatii i budowania pozytywnych relacji z klientem.
  • Jakość mówienia – dykcja, tempo wypowiedzi, intonacja głosu.