OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

SZKOLENIA MENeDŻERSKIE

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

– kompendium wiedzy dla nowych menadżerów

Szkolenie dostarcza niezbędną i praktyczną wiedzę potrzebną do skutecznego zarządzania zespołem. Jest skierowane do nowo mianowanych liderów/menedżerów, osób, które przygotowują się do awansu…

– kompendium wiedzy dla brygadzistów/ mistrzów produkcji

Szkolenie skierowane jest zarówno do nowo mianowanych brygadzistów/ mistrzów produkcji jak i tych z dłuższym stażem pracy oraz osób przygotowujących się do objęcia tego stanowiska…

– jak formułować komunikaty i usprawnić przepływ informacji w zespole

Podstawą zarządzania zespołem jest umiejętność skutecznego zbierania i przekazywania informacji. Efektywność w obszarze zarządzania zespołem jest w dużej mierze zależna od tego, czy uda nam się porozumieć z innymi ludźmi….

– jak skutecznie planować, egzekwować i delegować zadania?

Szkolenie skierowane jest zarówno dla nowo mianowanych menedżerów oraz tych z nieco dłuższym stażem pracy. Udział w szkoleniu wspomoże w codziennej pracy osoby zarządzające zespołem – między innymi w tym, aby nie brała na siebie większości zadań…

– jak wpływać na zaangażowanie pracowników?

Podstawowym problemem wynikającym ze zmian na rynku pracy jest zatrzymanie wartościowych pracowników oraz umiejętne wpływanie na ich aktywność. Od skutecznego menedżera wymaga się elastycznego dopasowania systemu motywacyjnego do specyficznych wymagań każdego pracownika.

– jak kreatywnie rozwiązywać problemy oraz prowadzić mediacje i negocjacje zarządcze?

W każdym zespole zdarzają się sytuacje trudne. Pojawienie się konfliktu między pracownikami danej firmy jest nieuchronne i dotyczy wszystkich organizacji. Czasami konflikt może być sygnałem początku do kluczowych zmian…

– jak wspierać rozwój pracowników?

W każdej organizacji tkwi pewien niewykorzystany potencjał ludzki. Zadaniem efektywnego menedżera jest wspieranie rozwoju pracowników, by wydobyć z nich maksimum umiejętności cennych dla organizacji.

– jak przekazywać feedback?

Rozmowa okresowa jest ważnym elementem oceny pracy. Jest to jedno z istotniejszych zadań menedżera, które jako przełożony musi zaliczyć do swoich obowiązków niezależnie od tego, czy istnieje formalny system ocen, czy nie…

– jak wzbudzić zainteresowanie słuchaczy?

Szkolenie to ma na celu przygotowanie menedżera do prowadzenia spotkań i zebrań oraz prezentacji poprzez rozwój kompetencji związanych z autoprezentacją, efektywną komunikacją, argumentowaniem, radzeniem sobie z wątpliwościami i zastrzeżeniami grupy.

– jak efektywnie przeprowadzić zespół przez zmianę?

Zmiany towarzyszące organizacjom i ludziom są związane z ich rozwojem. Firmy, które nie są gotowe do zaadaptowania się do zmian, nie są przygotowane, aby nadążyć za tempem rozwoju współczesnego rynku…

– najlepsze praktyki kilku metodyk: PMI, PRINCE2, IPMA

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które zarządzają projektami dużymi, średnimi oraz małymi w dowolnej firmie lub organizacji oraz osób będących członkami zespołów projektowych…

– jak z różnorodności pracowników uczynić główny atut zespołu?

Skuteczne zarządzanie różnorodnością w organizacji to duże wyzwanie. Jednym z jej najtrudniejszych wymiarów jest uzyskanie efektywności we współpracy zespołów międzypokoleniowych. Znacząca różnica oczekiwań,…

– jak wspierać współpracę w zespole?

Od menedżerów oczekuje się nie tylko skutecznego zarządzania zadaniami, ale również umiejętności budowania i podtrzymywania ducha współpracy i współodpowiedzialności w zespole…