Szkolenia menedżerskie

 • Zarządzanie zespołem

  Dla osób zajmujących kierownicze stanowiska podstawową wartością powinno być ciągłe doskonalenie własnych umiejętności z zakresu zarządzania ludźmi. Podstawowym problemem jest dobór właściwego stylu kierowania do… – czytaj więcej >>>

 

 • Komunikacja

  Podstawą zarządzania zespołem jest umiejętność skutecznego zbierania i przekazywania informacji. Efektywność w obszarze zarządzania zespołem jest w dużej mierze zależna od tego, czy uda nam się porozumieć z innymi ludźmi. – czytaj więcej >>>

 

 • Motywowanie

  Podstawowym problemem, wynikającym ze zmian na rynku pracy, jest zatrzymanie wartościowych pracowników oraz umiejętne wpływanie na ich aktywność. Od skutecznego menedżera wymaga się elastycznego dopasowania systemu… – czytaj więcej >>>

 

 • Rozwiązywanie konfliktów i problemów

  W każdym zespole zdarzają się sytuacje trudne. Pojawienie się konfliktu między pracownikami danej firmy jest nieuchronne i dotyczy wszystkich organizacji. Czasami pojawianie się konfliktu może być sygnałem początku ważnych zmian – czytaj więcej >>>

 

 • Zarządzanie coachingowe

  W każdej organizacji tkwi pewien niewykorzystany potencjał ludzki. Zadaniem efektywnego menedżera jest wspieranie rozwoju podległych mu pracowników, by wydobyć z nich maksimum umiejętności cennych dla organizacji. Celem… – czytaj więcej >>>

 

 • Prowadzenie rozmów oceniających

  Rozmowa oceniająca jest najważniejszym elementem oceny pracy. Jest to jedno z istotniejszych zadań kierownika, które przełożony musi zaliczyć do swoich obowiązków niezależnie od tego, czy istnieje formalny system ocen, czy nie. – czytaj więcej >>>

 

 • Prowadzenie prezentacji, organizowanie spotkań i zebrań

  Szkolenie to ma na celu przygotowanie menedżera do opanowania procesu efektywnego prezentowania posiadanej wiedzy. Może być to osiągnięte poprzez rozwój kompetencji związanych z efektywną komunikacją, argumentowaniem… – czytaj więcej >>>

 

 • Zarządzanie zmianą

  Zmiany towarzyszące organizacjom i ludziom są związane z ich rozwojem, firmy, które nie są gotowe do zaadaptowania się do zmian, nie są przygotowane aby nadążyć za tempem rozwoju współczesnego rynku…. – czytaj więcej >>>

 

 • Zarządzanie projektami

  Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób, które zarządzają projektami dużymi, średnimi oraz małymi w dowolnej firmie lub organizacji oraz osób będących członkami zespołów projektowych. …. – czytaj więcej >>>