Zapraszamy do newsletter'a

SZKOLENIA MENADŻERSKIE

– kompendium wiedzy dla nowych menadżerów

Szkolenie skierowane głównie dla osób, które awansowały z zespołów na stanowiska zarządcze. Najczęściej są to osoby, które są znakomitymi specjalistami, świetnie znają firmę i zespół, ale…

Podstawą zarządzania zespołem jest umiejętność skutecznego zbierania i przekazywania informacji. Efektywność w obszarze zarządzania zespołem jest w dużej mierze zależna od tego, czy uda nam się porozumieć z innymi ludźmi…

Szkolenie skierowane jest zarówno dla nowo mianowanych menadżerów oraz tych z dłuższym stażem pracy. Udział w szkoleniu ma pomóc w codziennej pracy osoby zarządzającej zespołem…

Podstawowym problemem, wynikającym ze zmian na rynku pracy, jest zatrzymanie wartościowych pracowników oraz umiejętne wpływanie na ich aktywność. Od skutecznego menedżera wymaga się elastycznego dopasowania systemu…

W każdym zespole zdarzają się sytuacje trudne. Pojawienie się konfliktu między pracownikami danej firmy jest nieuchronne i dotyczy wszystkich organizacji. Czasami pojawianie się konfliktu może być sygnałem początku ważnych zmian…

W każdej organizacji tkwi pewien niewykorzystany potencjał ludzki. Zadaniem efektywnego menedżera jest wspieranie rozwoju podległych mu pracowników, by wydobyć z nich maksimum umiejętności cennych dla organizacji. Celem…

Rozmowa oceniająca jest najważniejszym elementem oceny pracy. Jest to jedno z istotniejszych zadań kierownika, które przełożony musi zaliczyć do swoich obowiązków niezależnie od tego, czy istnieje formalny system ocen, czy nie…

Szkolenie to ma na celu przygotowanie menedżera do opanowania procesu efektywnego prezentowania posiadanej wiedzy. Może być to osiągnięte poprzez rozwój kompetencji związanych z efektywną komunikacją, argumentowaniem…

Zmiany towarzyszące organizacjom i ludziom są związane z ich rozwojem, firmy, które nie są gotowe do zaadaptowania się do zmian, nie są przygotowane aby nadążyć za tempem rozwoju współczesnego rynku…

– najlepsze praktyki kilku metodyk: PMI, PRINCE2, IPMA

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób, które zarządzają projektami dużymi, średnimi oraz małymi w dowolnej firmie lub organizacji oraz osób będących członkami zespołów projektowych…

– pracownikami z pokolenia X, Y, Z oraz +50

Skuteczne zarządzanie różnorodnością w organizacji to duże wyzwanie. Jednym z jej najtrudniejszych wymiarów jest uzyskanie efektywności we współpracy zespołów międzypokoleniowych. Znacząca różnica oczekiwań,…

ZADZWOŃ DO NAS

+48 61 66 22 400