OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Budowanie zespołu

– jak wspierać współpracę w zespole?

Od menedżerów oczekuje się nie tylko skutecznego zarządzania zadaniami, ale również umiejętności budowania i podtrzymywania ducha współpracy i współodpowiedzialności w zespole.
Szkolenie to ma na celu wyposażenie menedżerów w wiedzę na temat reguł funkcjonowania zespołów, ról grupowych oraz znaczenia obiegu informacji zwrotnych tak, aby mogli to wykorzystać do budowania efektywnych, zgranych i kreatywnych zespołów.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • zjawiska społeczne pojawiające się w zespole,
  • etapy rozwoju zespołu,
  • analiza czynników sprzyjających i dezorganizujących pracę grupy,
  • pobudzanie zespołu do dzielenia się swoimi pomysłami i zastrzeżeniami,
  • co robić, aby zbudować kreatywny zespół,
  • syndrom grupowego myślenia jako jedno z podstawowych zagrożeń w pracy zespołu,
  • szef jako osoba odpowiedzialna za konsolidowanie zespołu,
  • wspieranie procesów rozwoju zespołu.