OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Zarządzanie zespołem

– kompendium wiedzy dla nowych menedżerów

Szkolenie skierowane dla nowo mianowanych liderów/menedżerów oraz osób, które przygotowują się do awansu na stanowisko zarządcze. Najczęściej uczestnikami są osoby, które dobrze znają firmę i zespół, ale nie mają doświadczenia w zarządzaniu ludźmi. Dodatkową trudnością jest fakt zarządzania pracą osób, z którymi wcześniej zajmowali równorzędne stanowisko.

Podczas szkolenia podejmujemy przede wszystkim kwestie związane z budowaniem autorytetu, dopasowaniem stylu kierowania do zespołu i sytuacji, przekazywaniem zadań i kontrolowaniem jakości pracy oraz ćwiczymy umiejętności prowadzenia rozmów z pracownikami.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • Budowanie autorytetu – wiarygodności w relacjach z pracownikami
  • Expose szefa
  • Dopasowanie stylu kierowania do zespołu i sytuacji
  • Narzędzia realizacji funkcji menedżerskich w zespole
  • Egzekwowanie poleceń i delegowanie zadań
  • Komunikacja w zarządzaniu – jak rozmawiać z pracownikami