OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Komunikacja w zarządzaniu

- jak formułować komunikaty i usprawnić przepływ informacji w zespole?

Podstawą zarządzania zespołem jest umiejętność skutecznego zbierania i przekazywania informacji. Efektywność w obszarze zarządzania zespołem jest w dużej mierze zależna od tego, czy uda nam się porozumieć z innymi ludźmi.

Szkolenie to ma na celu wyposażenie uczestnika w narzędzia służące zwiększeniu świadomości i kompetencji dotyczących usprawnienia przepływu informacji między ludźmi.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • zasady skutecznej komunikacji – czyli co robić, aby być właściwie rozumianym i dobrze rozumieć innych,
  • niebezpieczeństwa, pułapki i błędy w komunikacji – skąd się biorą, jak je rozpoznać i zneutralizować,
  • jak udrożnić kanały komunikacyjne tam, gdzie informacje nie przepływają,
  • znaczenie procesów komunikowania się w przedsiębiorstwie,
  • narzędzia przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych.