OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Motywowanie

– jak wpływać na zaangażowanie pracowników?

Podstawowym problemem wynikającym ze zmian na rynku pracy jest zatrzymanie wartościowych pracowników oraz umiejętne wpływanie na ich aktywność. Od skutecznego menedżera wymaga się elastycznego dopasowania systemu motywacyjnego do specyficznych wymagań każdego pracownika.
Szkolenie to ma na celu przygotowanie menedżera do identyfikacji czynników wpływających na motywację członków jego zespołu oraz wypracowanie narzędzi, które posłużą budowaniu zaangażowania pracowników.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • narzędzia budowania zaangażowania pracowników,
  • rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących – lista potencjalnych motywatorów,
  • diagnoza warunków motywacji – aktualnej sytuacji oraz dojrzałości pracownika,
  • motywacyjna funkcja informacji zwrotnych,
  • prowadzenie rozmów motywacyjnych z pracownikami.