OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Organizacja pracy menedżera

– jak skutecznie planować, egzekwować i delegować zadania?

Szkolenie skierowane jest zarówno dla nowo mianowanych menedżerów oraz tych z dłuższym stażem pracy. Udział w szkoleniu ma pomóc w codziennej pracy osoby zarządzającej zespołem. Między innymi w tym, aby nie brała na siebie większości zadań, a umiała je delegować na członków zespołu. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności planowania pracy, doboru zadań do poziomu dojrzałości pracownika, przekazywania i egzekwowania poleceń oraz udzielania informacji zwrotnych.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • Sposoby wyznaczania celów i przekładania celów na zadania
  • Planowanie pracy
  • Skuteczna organizacja pracy menedżera
  • Umiejętność diagnozowania dojrzałości pracowników – kwestia właściwego doboru zadań
  • Umiejętność dostosowania sposobu przekazywania zadań do poziomu dojrzałości pracowników (sposoby sprawdzania zrozumienia)
  • Kontrolowanie i delegowanie zadań