OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Organizacja pracy menedżera

– jak skutecznie planować, egzekwować i delegować zadania?

Szkolenie skierowane jest zarówno dla nowo mianowanych menedżerów oraz tych z nieco dłuższym stażem pracy. Udział w szkoleniu wspomoże w codziennej pracy osoby zarządzające zespołem – między innymi w tym, aby nie brała na siebie większości zadań, a umiała je odpowiedzialnie delegować na członków zespołu.
Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności planowania pracy, doboru zadań do poziomu dojrzałości pracownika, przekazywania i egzekwowania poleceń oraz udzielania informacji zwrotnych.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • sposoby wyznaczania celów i przekładania celów na zadania,
  • planowanie pracy,
  • sposoby organizacji pracy menedżera,
  • umiejętność diagnozowania dojrzałości pracowników – kwestia właściwego doboru zadań,
  • umiejętność dostosowania sposobu przekazywania zadań do poziomu dojrzałości pracowników (sposoby sprawdzania zrozumienia),
  • zarządzanie zadaniami – delegowanie i kontrolowanie efektów pracy