OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Prowadzenie spotkań, zebrań i prezentacji

– jak wzbudzić zainteresowanie słuchaczy?

Szkolenie to ma na celu przygotowanie menedżera do prowadzenia spotkań i zebrań oraz prezentacji poprzez rozwój kompetencji związanych z autoprezentacją, efektywną komunikacją, argumentowaniem, radzeniem sobie z wątpliwościami i zastrzeżeniami grupy.
Poruszone zostaną również kwestie związane z tym, w jaki sposób przyciągnąć uwagę audytorium, jak wzbudzić zainteresowanie posiadanymi informacjami oraz jakimi metodami można zwiększyć szansę na zapamiętanie treści wystąpienia przez uczestników.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • techniki projektowania spotkania,
  • dobre praktyki prowadzenia spotkań/ prezentacji – co stosować, a czego unikać,
  • sposoby koncentrowania uwagi oraz kierowanie poziomem energii uczestników spotkania,
  • praktyczne umiejętności prowadzenia spotkania,
  • radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w trakcie spotkań/prezentacji,
  • moderacja dyskusji w grupie.