OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Prowadzenie spotkań, zebrań i prezentacji

– jak wzbudzić zainteresowanie słuchaczy?

Szkolenie to ma na celu przygotowanie menedżera do prowadzenia spotkań i zebrań oraz prezentacji. Może być to osiągnięte poprzez rozwój kompetencji związanych z autoprezentacją, efektywną komunikacją, argumentowaniem, radzeniem sobie z wątpliwościami i zastrzeżeniami grupy.

Poruszone zostaną również kwestie związanymi z tym, w jaki sposób przyciągnąć uwagę audytorium, jak wzbudzić zainteresowanie posiadanymi informacjami oraz jakimi metodami można zwiększyć szansę na zapamiętanie treści wystąpienia przez uczestników.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • Techniki projektowania spotkania
  • Dobre praktyki prowadzenia spotkań/ prezentacji – co stosować, a czego unikać
  • Sposoby koncentrowania uwagi oraz kierowanie poziomem energii uczestników spotkania
  • Praktyczne umiejętności prowadzenia spotkania
  • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w trakcie spotkań/prezentacji
  • Moderacja dyskusji w grupie