OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Prowadzenie rozmów indywidualnych z pracownikiem

– jak przekazywać feedback?

Rozmowa okresowa jest ważnym elementem oceny pracy. Jest to jedno z istotniejszych zadań menedżera, które przełożony musi zaliczyć do swoich obowiązków niezależnie od tego, czy istnieje formalny system ocen, czy nie.

Czasami przeprowadzona rozmowa ma tak daleki od oceny i ulotny charakter, że pracownik wcale nie dostrzega, iż spotkanie to dotyczy oceny jego pracy. A przecież to właśnie w trakcie tej rozmowy przełożony może lepiej poznać swojego pracownika, przedstawić mu powody takiej oceny, wyznaczyć następne zadania, motywując go do dalszego rozwoju.

Pracownik natomiast może uzyskać informację o tym, jak jest postrzegany, jakie są jego mocne strony i ograniczenia i wziąć aktywny udział w ustalaniu zadań na najbliższy okres. Rozmowa ta służy także uzasadnieniu podejmowanych decyzji personalnych.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • Funkcje i cele rozmowy okresowej
  • Znaczenie etapu przygotowania – konieczność bazowania na faktach i konkretnych przykładach
  • Narzędzia przekazywania konstruktywnego feedbacku
  • Błędy oceny i ich konsekwencje
  • Formułowanie celów biznesowych i rozwojowych
  • Prowadzenie rozmowy okresowej z pracownikiem