OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Prowadzenie rozmów indywidualnych z pracownikiem

– jak przekazywać feedback?

Rozmowa okresowa jest ważnym elementem oceny pracy. Jest to jedno z istotniejszych zadań menedżera, które jako przełożony musi zaliczyć do swoich obowiązków niezależnie od tego, czy istnieje formalny system ocen, czy nie.
Czasami przeprowadzona rozmowa ma tak daleki od oceny i ulotny charakter, że pracownik wcale nie dostrzega, iż spotkanie to dotyczy oceny jego pracy. A przecież to właśnie w trakcie tej rozmowy przełożony może lepiej poznać swojego pracownika, przedstawić mu powody takiej oceny, wyznaczyć następne zadania motywując go do dalszego rozwoju.
Pracownik natomiast może uzyskać informację o tym, jak jest postrzegany, jakie są jego mocne strony i ograniczenia i wziąć aktywny udział w ustalaniu zadań na najbliższy okres. Rozmowa ta służy także uzasadnieniu podejmowanych decyzji personalnych.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • funkcje i cele rozmowy okresowej,
  • znaczenie etapu przygotowania – konieczność bazowania na faktach i konkretnych przykładach,
  • narzędzia przekazywania konstruktywnego feedbacku,
  • błędy oceny i ich konsekwencje,
  • formułowanie celów biznesowych i rozwojowych,
  • prowadzenie rozmowy okresowej z pracownikiem.