OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Rozwiązywanie konfliktów i problemów

- jak kreatywnie rozwiązywać problemy oraz prowadzić mediacje i negocjacje zarządcze?

W każdym zespole zdarzają się sytuacje trudne. Pojawienie się konfliktu między pracownikami danej firmy jest nieuchronne i dotyczy wszystkich organizacji. Czasami konflikt może być sygnałem początku do kluczowych zmian.
Każdy bowiem konflikt jest szansą na rozwój. Aby tak się stało, skuteczny menedżer potrzebuje umiejętności identyfikowania źródeł konfliktu oraz wiedzy na temat sposobów jego rozwiązywania.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • style reakcji na konflikt,
  • efektywne sposoby rozwiązywania problemów,
  • umiejętność rozładowywania konfliktów i napięć,
  • mediacje w konflikcie,
  • rozmowa służąca rozwiązaniu sytuacji konfliktowej,
  • negocjacje WIN-WIN