OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Zarządzanie coachingowe

– jak wspierać rozwój pracowników

W każdej organizacji tkwi pewien niewykorzystany potencjał ludzki. Zadaniem efektywnego menedżera jest wspieranie rozwoju pracowników, by wydobyć z nich maksimum umiejętności cennych dla organizacji.
Celem proponowanych zajęć jest wyposażenie osoby uczestniczącej w zajęciach w zasób wiedzy i umiejętności, które ułatwią planowanie i wspomaganie rozwoju członków jego zespołu, przy wykorzystaniu metody coachingowej.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • dobór właściwego sposobu wspierania pracownika, coaching a mentoring,
  • wyznaczanie celów,
  • zarządzanie coachingowe a zarządzanie przez cele,
  • diagnoza aktualnej sytuacji oraz dojrzałości pracownika,
  • coaching w praktyce – wspólna praca przy wyznaczaniu
  • kierunku rozwoju zawodowego pracownika,
  • prowadzenie rozmowy coachingowej z pracownikiem.