OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Zarządzanie coachingowe

– jak wspierać rozwój pracowników

W każdej organizacji tkwi pewien niewykorzystany potencjał ludzki. Zadaniem efektywnego menedżera jest wspieranie rozwoju pracowników, by wydobyć z nich maksimum umiejętności cennych dla organizacji.
Celem proponowanych zajęć jest wyposażenie osób uczestniczącej w zajęciach w zasób wiedzy i umiejętności, które ułatwią planowanie i wspomaganie rozwoju członków jego zespołu, przy wykorzystaniu metody coachingowej.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • Dobór właściwego sposobu wspierania pracownika, coaching a mentoring
  • Wyznaczanie celów
  • Zarządzanie coachingowe a zarządzanie przez cele
  • Diagnoza aktualnej sytuacji oraz dojrzałości pracownika
  • Coaching w praktyce – wspólna praca przy wyznaczaniu kierunku rozwoju zawodowego pracownika
  • Prowadzenie rozmowy coachingowej z pracownikiem