OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Zarządzanie projektami

– najlepsze praktyki kilku metodyk: PMI, PRINCE2, IPMA

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób, które zarządzają projektami dużymi, średnimi oraz małymi w dowolnej firmie lub organizacji oraz osób będących członkami zespołów projektowych. Jest to program zweryfikowany w praktyce, opiera się o najlepsze praktyki kilku metodyk: PMI, PRINCE2, IPMA.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • Zapoznanie się z istotą i zasadami zarządzania projektem
  • Poznanie sposobów definiowania i szczegółowego planowania projektu poprzez wykorzystanie odpowiednich technik
  • Poznanie specyfiki tworzenia i kierowania zespołem projektowym
  • Poznanie metod monitorowania i kontrolowania realizacji projektu