OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Zarządzanie projektami

– najlepsze praktyki kilku metodyk: PMI, PRINCE2, IPMA

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które zarządzają projektami dużymi, średnimi oraz małymi w dowolnej firmie lub organizacji oraz osób będących członkami zespołów projektowych. Jest to program zweryfikowany w praktyce, opiera się o najlepsze praktyki kilku metodyk: PMI, PRINCE2, IPMA.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • zapoznanie się z istotą i zasadami zarządzania projektem,
  • poznanie sposobów definiowania i szczegółowego planowania projektu poprzez wykorzystanie odpowiednich technik,
  • poznanie specyfiki tworzenia i kierowania zespołem projektowym,
  • poznanie metod monitorowania i kontrolowania realizacji projektu.