OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Zarządzanie równościowe – zarządzanie pracownikami z pokolenia X, Y, Z oraz 50+

– jak z różnorodności pracowników uczynić główny atut zespołu?

Skuteczne zarządzanie różnorodnością w organizacji to duże wyzwanie. Jednym z jej najtrudniejszych wymiarów jest uzyskanie efektywności we współpracy zespołów międzypokoleniowych. Znacząca różnica oczekiwań, wartości, postaw i przekonań stanowi zbiór wymagań, często trudnych do pogodzenia.
Szkolenie to stanowi praktyczny trening definiowania wartości jakie wnoszą do organizacji przedstawiciele wszystkich pokoleń.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • różnice pokoleniowe – zdefiniowanie różnych pokoleń w kontekście ich mocnych i słabych stron,
  • określenie zakresu wszechstronności zasobów dostarczanych przez przedstawicieli poszczególnych pokoleń,
  • wyeksponowanie różnic i potencjałów płynących ze współpracy międzypokoleniowej w organizacji.