OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Zarządzanie zmianą

– jak efektywnie przeprowadzić zespół przez zmianę?

Zmiany towarzyszące organizacjom i ludziom są związane z ich rozwojem. Firmy, które nie są gotowe do zaadaptowania się do zmian, nie są przygotowane aby nadążyć za tempem rozwoju współczesnego rynku.

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy na temat planowania i projektowania zmian, przygotowania do nich zespołu oraz metod wdrażania ich w codzienne działanie przedsiębiorstwa.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • Planowanie jako element wspierający proces realizacji zmiany
  • Komunikowanie zmian w organizacji
  • Radzenie sobie z oporem wobec zmian
  • Angażowanie pracowników w proces zmian
  • Umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnej w sytuacji wprowadzania zmian