OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

Zarządzanie zmianą

– jak efektywnie przeprowadzić zespół przez zmianę?

Zmiany towarzyszące organizacjom i ludziom są związane z ich rozwojem. Firmy, które nie są gotowe do zaadaptowania się do zmian, nie są przygotowane, aby nadążyć za tempem rozwoju współczesnego rynku.
Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy na temat planowania i projektowania zmian, przygotowania do nich zespołu oraz metod wdrażania ich w codzienne działanie przedsiębiorstwa.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • planowanie jako element wspierający proces realizacji zmiany,
  • komunikowanie zmian w organizacji,
  • radzenie sobie z oporem wobec zmian,
  • angażowanie pracowników w proces zmian,
  • umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnej w sytuacji wprowadzania zmian.