OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

szkolenia otwarte 2023

Szkolenia otwarte - pażdziernik 2023

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
2-3.10.2023r.

 • Sprzedaż oparta o zaufanie,
  partnerstwo i kompetencje.

 • Etapy sprzedaży.

 • Mental resilience - psychika
  sprzedawcy.

 • Najczęstsze obiekcje w sprzedaży
  i techniki ich przełamywania.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
4-5.10.2023r.

 • Sposoby wyznaczania celów.

 • Organizacja pracy własnej
  jako proces.

 • Delegowanie, kontrolowanie
  i egzekwowanie zadań.

 • Wpływ menedżera na doskonalenie
  wyników w trakcie realizacji celu.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
9-10.10.2023r.

TERMIN
GWARANTOWANY

 • Skuteczna komunikacja w zarządzaniu.

 • Budowanie autorytetu – wiarygodność
  w relacjach z pracownikami.

 • Expose Szefa - co zrobić, by zespół
  chciał za Tobą podążać.

 • Udzielanie feedbacku i uzasadnianie
  decyzji.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
11-12.10.2023r.

 • Zarządzanie czasem jako sposób
  na efektywne osiąganie celów.

 •  Autodiagnoza profilu temporalnego.

 • Etapy i ewaluacja procesu organizacji
  pracy własnej.

 •  Tworzenie harmonogramów.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
16.10.2023r.

 •  Metodologia DISC - założenia dotyczące
  różnych stylów komunikacji i zachowania.

 • Jak rozpoznać każdy ze stylów komunikacji.

 • Autodiagnoza – omówienie i interpretacja
  wyników testu DISC.

 • Zastosowanie modelu DISC w praktyce.

1150
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
18-19.10.2023r.

 • Tworzenie planu wdrożenia pracownika
  z uwzględnieniem obszaru, w którym ma
  docelowo pracować, czyli „co po czym?”,

 • Jak uczyć? – kroki milowe w działaniu.

 • Komunikacja jako podstawowe narzędzie
  przekazywania informacji i wiedzy.

 • Sposoby koncentrowania uwagi podczas
  prowadzenia szkolenia wdrożeniowego.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
23-24.10.2023r.

 • Istota i specyfika zarządzania projektami.

 • Etapy i procesy w zarządzaniu projektami.

 • Koordynacja działań zespołu projektowego.

 • Personalne aspekty zarządzania projektami.

1750
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
27.10.2023 r.

TERMIN
GWARANTOWANY

 • Emocje w pracy i ich wpływ
  na współpracę w zespole.

 • Mój sposób reagowania
  na stres własny i innych
  osób– elementy diagnostyczne.

 • Techniki asertywności.

 • Fazy i objawy wypalenia
  zawodowego.

800
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - listopad 2023

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
6-7.11.2023r.

 • Narzędzia komunikacji, czyli co robić,
  aby być właściwie rozumianym.

 • Dopasowanie komunikatów do sytuacji.

 • Sposoby rozwiązywania konfliktów.

 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
  podczas rozmowy z pracownikiem.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
9-10.11.2023r.

TERMIN
GWARANTOWANY

 • Rola brygadzisty produkcji.

 • Style kierowania w zależności
  od zespołu i sytuacji.

 • Delegowanie, egzekwowanie
  i kontrolowanie zadań.

 • Motywowanie pracowników.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
13-14.11.2023r.

 • Wymagania współczesnego klienta.

 • Jak budować relację z klientem,
  by trafiać w jego oczekiwania.

 • Zasady i techniki radzenia sobie
  z obsługą trudnego klienta.

 • Wywieranie wpływu w obsłudze klienta.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
15-16.11.2023r.

TERMIN
GWARANTOWANY

 • Zasady i narzędzia skutecznej komunikacji.

 • Umiejętności komunikacyjne z obszaru
  komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

 • Asertywne radzenie sobie z krytyką
  i atakiem.

 • Argumentacja jako narzędzie w procesie
  przekonywania innych.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
20.11.2023r.

 • Sposób myślenia ekspertów.

 • Narzędzia budowania pewności
  siebie i samooceny.

 • Feedback jako na kluczowe narzędzie
  do własnego doskonalenia

 • Rozwijanie zaufania do własnych
  zdolności.

800
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
22-23.11.2023r.

TERMIN
GWARANTOWANY

 • Fazy rozwoju pracowników,
  czyli według jakich prawidłowości
  rozwijają się ludzie w organizacjach.

 • Jak uczyć – kroki milowe
  w działaniu trenera.

 • Zasady przekazywania informacji zwrotnych.

 • Planowanie rozwoju nowego pracownika.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
27-28.11.2023r.

 • Employer Branding w rekrutacji.

 • Employer Branding wewnątrz organizacji.

 • Mierzenie skuteczności działań Employer
  Branding.

 • Benchmark - trendy i wyzwania.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte -grudzień 2023

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań
4-5.12.2023r.

TERMIN
GWARANTOWANY

 • Psychologia konfliktów oraz sposoby
  jego rozwiązywania.

 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi -
  STUDIUM PRZYPADKU.

 • Zarządzanie zmianą - zasady wdrażania
  i komunikowania zmian.

 • Planowanie działania i wyznaczanie
  priorytetów.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
6-7.12.2023r.

 • Asertywność w zarządzaniu.

 • Rozwiązywanie problemów – zbieranie
  i analiza danych.

 • Myślenie procesowe w rozwiązywaniu
  problemów.

 • Prowadzenie rozmowy indywidualnej
  z pracownikiem.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
11.12.2023r.

 • Budowanie partnerskich relacji, poszukiwanie
  rozwiązań i wspólnych płaszczyzn.

 • Asertywna komunikacja w obsłudze trudnego
  klienta.

 • Rola mojego podejścia i zainteresowania.

 • Inteligencja emocjonalna w obsłudze trudnego
  klienta.

800
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
13-14.12.2023r.

TERMIN
GWARANTOWANY

 • Metody skutecznej komunikacji w grupie.

 • Narzędzia efektywnej współpracy.

 • System ról przejawiających się w grupach
  zadaniowych.

 • Emocje i stres w pracy grupowej.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
18.12.2023r.
TERMIN
GWARANTOWANY

 • Sposób reagowania na emocje
  własne i innych osób.

 • Psychologiczny zespół objawów
  wypalenia zawodowego.

 • Sposoby radzenia sobie ze stresem
  i wypaleniem zawodowym.

800
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
18-19.12.2023r.

 • Budowanie wizerunku podczas prezentowania.

 • Rola przygotowania – budowanie argumentacji

 • Praktyczne umiejętności prowadzenia
  prezentacji.

 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
  i własnym stresem.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
20-21.12.2023r.

 • Cele i zasady mentoringu.

 • Umiejętności dobrego mentora.

 • Zasady skutecznej komunikacji
  między mentorem, a „uczniem”.

 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi.

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - styczeń 2024

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań

03.01.2024

 • Metodologia DISC - założenia dotyczące
  różnych stylów komunikacji i zachowania.

 • Jak rozpoznać każdy ze stylów komunikacji.

 • Autodiagnoza – omówienie i interpretacja
  wyników testu DISC.

 • Zastosowanie modelu DISC w praktyce.

1250
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań

15-16.01.2024

 • Skuteczna komunikacja w zarządzaniu.

 • Budowanie autorytetu – wiarygodność
  w relacjach z pracownikami.

 • Expose Szefa - co zrobić, by zespół chciał
  za Tobą podążać.

 • Udzielanie feedbacku i uzasadnianie
  decyzji.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań

18-19.01.2024

 • Employer Branding w rekrutacji.

 • Employer Branding wewnątrz organizacji.

 • Mierzenie skuteczności działań
  Employer Branding.

 • Benchmark - trendy i wyzwania.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań

23-24.01.2024

ON-LINE

 • Wymagania współczesnego klienta.

 • Jak budować relację z klientem,
  by trafiać w jego oczekiwania.

 • Zasady i techniki radzenia sobie
  z obsługą trudnego klienta.

 • Asertywność w obsłudze klienta
  dzisiejszego klienta

1490
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań

25-26.01.2024

 • Techniki przekazywania
  konstruktywnych informacji
  zwrotnych.

 • Przyjmowanie informacji zwrotnych.

 • Motywowanie pracownika.

 • Rozmowa służąca przekazywaniu
  informacji zwrotnych – ćwiczenia

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań

29-30.01.2024

 • Tworzenie planu wdrożenia
  pracownika z uwzględnieniem
  obszaru, w którym ma docelowo
  pracować, czyli „co po czym?”.

 • Przegląd współczesnych narzędzi
  onboardingu.

 • Prowadzenie szkolenia wdrożeniowego –
  metody i dobre praktyki

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań

31.01.2024

 • Zarządzanie czasem jako sposób
  na efektywne osiąganie celów.

 • Ja i mój czas – identyfikacja własnych
  mocnych i słabych stron w obszarze
  organizacji pracy,

 • Planowanie działania i wyznaczania
  priorytetów.

 • Główne problemy w organizacji
  pracy i sposoby przeciwdziałania

900
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Miejsca realizacji szkoleń:

Siedziba OPEN – Poznań ul. Serbska 6a/1

sala szkoleniowa OPEN
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:

od 4 do 8 osób

Warunki organizacyjne:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

9:00 – 16:00

certyfikaty - OPEN

W ramach szkoleń oferujemy:

TEATIME