OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

szkolenia otwarte 2024

Szkolenia otwarte - czerwiec 2024

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań

06-07.06.2024

 • Budowanie partnerskich relacji,
  poszukiwanie rozwiązań i wspólnych
  płaszczyzn.
 • Asertywna komunikacja w obsłudze
  trudnego klienta.
 • Rola mojego podejścia
  i zainteresowania.
 • Inteligencja emocjonalna w obsłudze
  trudnego klienta.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań 10-11.06.2024 TERMIN GWARANTOWANY

 •  Skuteczna komunikacja w zarządzaniu.
 • Budowanie autorytetu – wiarygodność
  w relacjach z pracownikami.
 • Expose Szefa - co zrobić, by zespół
  chciał za Tobą podążać.
 • Udzielanie feedbacku i uzasadnianie
  decyzji.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań

13.06.2024

 • Sposób reagowania na emocje
  własne i innych osób.
 • Psychologiczny zespół objawów
  wypalenia zawodowego.
 • Praktyczne sposoby radzenia
  sobie ze stresem i wypaleniem
  zawodowym.

900
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
17-18.06.2024

TERMIN
 GWARANTOWANY

 • Organizacja pracy własnej jako
  proces.
 • Autodiagnoza profilu temporalnego.
 • Efektywna organizacja pracy
  własnej w domu i w biurze.
 • Główne problemy w organizacji
  pracy i sposoby przeciwdziałania.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań

20-21.06.2024

 •  Budowanie wizerunku podczas
  prezentowania.
 • Rola przygotowania – budowanie
  argumentacji.
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia
  prezentacji.
 • Radzenie sobie z tremą i stresem.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań

24-25.06.2024

 • Asertywność – czyli łagodnie
  ale stanowcze załatwianie spraw.

 • Prowadzenie rozmów z pracownikami
  – radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

 • Organizacja czasu – analiza i planowanie.

 • Stres i wypalenie zawodowe w pracy
  menedżera.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań

27-28.06.2024

 • Psychologia konfliktów oraz sposoby
  jego rozwiązywania.
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
  - STUDIUM PRZYPADKU.
 • Zarządzanie zmianą - zasady wdrażania
  i komunikowania zmian.
 • Planowanie działania i wyznaczanie
  priorytetów.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - lipiec 2024

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań

4 lipca 2024

 • Sposób reagowania na emocje
  własne
  i innych osób.
 • Psychologiczny zespół objawów
  wypalenia zawodowego.
 • Praktyczne sposoby radzenia
  sobie ze stresem i wypaleniem
  zawodowym.

900
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań

11-12.07.2024

 • Sprzedaż oparta o zaufanie,
  partnerstwo i kompetencje.
 • Etapy sprzedaży.
 • Mental resilience - psychika
  sprzedawcy.
 • Najczęstsze obiekcje w sprzedaży
  i techniki ich przełamywania.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
15-16.07.2024

TERMIN
GWARANTOWANY
 • Skuteczna komunikacja w zarządzaniu.
 • Budowanie autorytetu – wiarygodność
  w relacjach z pracownikami.
 • Expose Szefa - co zrobić, by zespół
  chciał za Tobą podążać.
 • Udzielanie feedbacku i uzasadnianie
  decyzji.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań

18-19.07.2024

TERMIN
GWARANTOWANY
 • Jak pracodawcy kreują swój
  wizerunek?
 • Employer Branding w rekrutacji.
 • Employer Branding wewnątrz
  organizacji.
 • Komunikacja marki pracodawcy
  – storytelling Employer Brandingu.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
22-23.07.2024

 • Cele i zasady mentoringu.
 • Umiejętności dobrego mentora.
 • Zasady skutecznej komunikacji
  między mentorem, a „uczniem”.
 • Narzędzia przekazywania
  feedbacku.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
24.07.2024

 • Komunikacja w zespole
  wielopokoleniowym.
 • Jak motywować pracowników
  różniących się wiekiem
  i doświadczeniem?
 • Konflikty międzypokoleniowe.
 • Korzyści zespołu
  wielopokoleniowego.

900
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
29-30.07.2024

TERMIN
GWARANTOWANY

 • Przygotowanie szkolenia - plan
  pracy trenera.
 • Jak uczyć – praktyczne metody
  i narzędzia pracy trenera.
 • Zasady przekazywania informacji
  zwrotnych.
 • Planowanie dalszego rozwoju
  pracownika.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - sierpień 2024

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań

01-02.08.2024

 • Rola i odpowiedzialność
  brygadzisty/mistrza produkcji.
 • Style kierowania w zależności
  od zespołu i sytuacji.
 • Delegowanie, egzekwowanie zadań.
 • Motywowanie pracowników.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań

05-06.08.2024

 • Narzędzia motywowania
  pozafinansowego
  w organizacjach.
 • Motywacyjna rola szefa.
 • Diagnoza warunków motywacji.
 • Motywacyjna funkcja informacji
  zwrotnych.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
08-09.08.2024

 
 • Wymagania współczesnego klienta.
 • Jak budować relację z klientem,
  by trafiać w jego oczekiwania.
 • Zasady i techniki radzenia sobie
  z obsługą trudnego klienta.
 • Asertywność w obsłudze dzisiejszego
  klienta.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań

12-13.08.2024

 • Organizacja pracy własnej jako proces.
 • Autodiagnoza profilu temporalnego.
 • Efektywna organizacja pracy własnej
  w domu i w biurze.
 • Główne problemy w organizacji pracy
  i sposoby przeciwdziałania.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
22-23.08.2024

 • Jak pracodawcy kreują swój wizerunek?
 • Employer Branding w rekrutacji.
 • Employer Branding wewnątrz organizacji.
 • Komunikacja marki pracowdawcy
  – storytelling Employer Brandingu.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
26-27.08.2024

TERMIN
GWARANTOWANY

 • Budowanie wizerunku podczas
  prezentowania.
 • Etap przygotowywania prezentacji.
 • Dobre praktyki prowadzenia
  prezentacji - co stosować,
  a czego unikać.
 • Radzenie sobie z sytuacjami
  trudnym w trakcie prezentacji.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
29-30.08.2024

 

 • Wykorzystanie błędów poznawczych
  w perswazji.
 • Psychologia budowania zaufania.
 • Motywacja klienta.
 • Samodyscyplina w sprzedaży.
 • Przekonania w sprzedaży.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Szkolenia otwarte - wrzesień 2024

Miejsce / Termin Temat szkolenia otwartego Główne załozenia Cena Czas trwania Zapisy

Poznań

05-06.09.2024

 • Skuteczna komunikacja w zarządzaniu.
 • Budowanie autorytetu – wiarygodność
  w relacjach z pracownikami.
 • Expose Szefa - co zrobić, by zespół
  chciał za Tobą podążać.
 • Udzielanie feedbacku i uzasadnianie
  decyzji.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań

10-11.09.2024

 • Metody skutecznej komunikacji
  w grupie.
 • Narzędzia efektywnej współpracy.
 • System ról przejawiających się
  w grupach zadaniowych.
 • Emocje i stres w pracy grupowej.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się na szkolenie otwarte

Poznań
16-17.09.2024
TERMIN
GWARANTOWANY

 • Psychologia konfliktów oraz sposoby
  jego rozwiązywania.
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
  - STUDIUM PRZYPADKU.
 • Zarządzanie zmianą - zasady wdrażania
  i komunikowania zmian.
 • Planowanie działania i wyznaczanie
  priorytetów.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań

19-20.09.2024

 • Budowanie partnerskich relacji,
  poszukiwanie rozwiązań i wspólnych
  płaszczyzn.
 • Asertywna komunikacja w obsłudze
  trudnego klienta.
 • Rola mojego podejścia i zainteresowania.
 • Inteligencja emocjonalna w obsłudze
  trudnego klienta.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
25.09.2024

 • Metodologia DISC - założenia dotyczące
  różnych stylów komunikacji i zachowania.
 • Jak rozpoznać każdy ze stylów
  komunikacji.
 • Autodiagnoza – omówienie
  i interpretacja wyników testu DISC.
 • Zastosowanie modelu DISC w praktyce.

1250
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Poznań
26-27.09.2024

 • Wykorzystanie błędów poznawczych
  w perswazji.
 • Psychologia budowania zaufania.
 • Motywacja klienta.
 • Samodyscyplina w sprzedaży.
 • Przekonania w sprzedaży.

1590
PLN
+23%
VAT

godziny trwania
jednego dnia:
9:00-16:00

zapisz się

Miejsca realizacji szkoleń:

Siedziba OPEN – Poznań ul. Serbska 6a/1

sala szkoleniowa OPEN
LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:

od 3 do 5 osób

Warunki organizacyjne:

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

9:00 – 16:00

certyfikaty - OPEN

W ramach szkoleń oferujemy:

TEATIME