OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

Brak czasu jest podstawowym deficytem utrudniającym organizację jakiejkolwiek formy aktywności. W praktyce to właśnie niewystarczająca ilość czasu potrzebnego na wykonywanie zadania jest ukazywana jako jedna z głównych…

Skuteczne komunikowanie interpersonalne stanowi kluczową kompetencję budującą inne umiejętności społeczne, jak współpraca czy przywództwo. Łatwość nawiązywania i podtrzymywania realizacji, otwartość, komunikatywność to umiejętności, których warto uczyć się i pielęgnować…

Każdy z nas ma swoje preferencje wobec sposobu komunikacji, jedni lubią, kiedy snuje się długie opowieści, inni lubią krótki i konkrety przekaz. Dlatego w komunikacji z innymi bardzo istotne jest, aby nie stosować tego samego stylu wobec różnych osób, a raczej rozpoznać…

Na proces komunikowania się składa się szereg pośrednich umiejętności, takich jak: asertywność, umiejętność przyjmowania krytyki, wyrażania emocji czy dezaprobaty. Podczas tego szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w tajniki rozwoju kompetencji  asertywności i radzenia sobie z krytyką.

Umiejętność udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej stanowi jeden z ważniejszych elementów składających się na efektywność pracy jednostki, zespołu a przez to całej organizacji. W firmach, gdzie przepływ wymiany informacji zwrotnych jest stały (nie jednorazowy np. tylko na rozmowie rocznej) odnotowuje się

Umiejętność tworzenia relacji oraz budowania profesjonalnego wizerunku bardzo silnie wpływa na efekt naszych rozmów biznesowych. Rozmowy te, bezpośrednie czy też za pomocą różnych komunikatorów, najczęściej przekładają się na powodzenie naszych…

Dobry pomysł czy podjęta decyzja wymaga uzasadnienia, jeżeli zależy nam na tym, aby pozostałe osoby były nam przychylne. Istotne pozostaje więc to jakie wrażenie wywrzemy na naszych odbiorcach swoją postawą, zachowaniem, sposobem wypowiedzi i…

Nawet najlepszy pomysł nie zostanie urzeczywistniony, jeżeli nie podejmiemy działania ku jego realizacji. Przeszkody bywają różne. Zdarza się jednak niejednokrotnie, że największą barierę do działania stanowi nasz brak motywacji…

Myślenie analityczne stało się w ostatnim czasie bardzo atrakcyjną umiejętnością na rynku pracy szczególnie na stanowiskach kierowniczych. Stanowi ono nie tylko o umiejętności logicznego myślenia, ale także o umiejętności podejmowania decyzji…

Przedsiębiorstwo, które ma się rozwijać musi być otwarte na wprowadzanie zmian, ulepszeń, doskonalenie procesów i produktów. Kreatywność, nieszablonowość, eksperymentowanie i twórczość to cechy pracowników, którzy napędzają…

Zjawisko stresu towarzyszy nam zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym, aby konstruktywnie sobie z nim radzić należy na początku określić własne stresory oraz sposoby reagowania na nie. Szkolenie dedykowane jest wszystkim,…

Entuzjazm towarzyszący podjęciu pracy, nawet tej najbardziej pasjonującej, ma tę wadę, że z czasem maleje, nierzadko gaśnie całkowicie. Problemem często nie jest jednak praca sama w sobie co brak dostarczania odpowiednich bodźców pobudzających…

Pewne jest, że każdy z nas, każdego dnia ma szansę znaleźć się obok człowieka, który będzie potrzebował mentalnego wsparcia. Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą wiedzieć jak zachować spokój, by móc być pomocnym i tego wsparcia udzielić…