OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

AUTOMOTYWACJA

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

     Nawet najlepszy pomysł nie zostanie urzeczywistniony, jeżeli nie podejmiemy działania ku jego realizacji. Przeszkody bywają różne. Zdarza się jednak niejednokrotnie, że największą barierę do działania stanowi nasz brak motywacji. Przyjrzenie się swojej motywacji pozwoli na lepsze zarządzanie swoim działaniem i osiąganiem celów oraz realizacji naszych pomysłów nie tylko w życiu zawodowym, ale też prywatnym.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • autodiagnoza własnej motywacji do działania w pracy i życiu prywatnym – co mnie w życiu napędza, a co hamuje;
  • motywacja wewnętrzna jako główna siła napędowa naszych działań;
  • motywacja zewnętrzna: „OD” i „DO”, czyli kij i marchewka;
  • matryca wsparcia i wyzwań w poszukiwaniu optymalnego poziomu motywacji i efektywności,
  • wyznaczanie sobie celów zawodowych i prywatnych;
  • ja i mój sposób działania – identyfikacja własnych mocnych i słabych stron zarządzania sobą,
  • planowanie działania – techniki wspomagające;
  • efektywność osobista – techniki zwiększające efektywność działania.