OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

BUDOWANIE KULTURY FEEDBACKU W ORGANIZACJI

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

     Umiejętność udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej stanowi jeden z ważniejszych elementów składających się na efektywność pracy jednostki, zespołu a przez to całej organizacji. W firmach, gdzie przepływ wymiany informacji zwrotnych jest stały (nie jednorazowy np. tylko na rozmowie rocznej) odnotowuje się większe zadowolenie pracowników z pracy, większe zaangażowanie w pracę, wyższe wyniki, większą lojalność wobec firmy, a także lepsze zdrowie pracowników, mniejsze wypalenie zawodowe, trwalsze relacje i większą łatwość budowanie nowych, środowisko wzajemnego zaufania i pola do otwartego mówienia o błędach, problemach, zasługach i skuteczności.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • umiejętności wspierające przekazywanie informacji zwrotnych – nawiązywanie kontaktu, precyzja wypowiedzi, sprawdzanie zrozumienia, aktywne słuchanie;
  • rola komunikatów niewerbalnych;
  • błędy komunikacyjne;
  • techniki komunikacji – odwoływanie się do faktów, odróżnianie faktów od opinii, komunikat „Ja”, zadawanie pytań, parafrazowanie, podsumowywanie,
  • technika FUKO w praktyce;
  • narzędzia przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych;
  • przyjmowanie informacji zwrotnych;
  • rozmowy służące przekazywaniu informacji zwrotnych – ćwiczenia;