OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

KOMUNIKACJA BIZNESOWA

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

– savoir vivre komunikacji bezpośredniej, zdalnej i mailowej

     Umiejętność tworzenia relacji oraz budowania profesjonalnego wizerunku bardzo silnie wpływa na efekt naszych rozmów biznesowych. Rozmowy te, bezpośrednie czy też za pomocą różnych komunikatorów, najczęściej przekładają się na powodzenie naszych działań bądź jego braku, a w konsekwencji na naszą karierę zawodową. Dlatego istotny jest sposób w jaki się wypowiadamy oraz formułujemy wiadomości.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • zasady skutecznej komunikacji;
  • narzędzia komunikacji – czyli co robić, aby być właściwie rozumianym;
  • umiejętności komunikacyjne z obszaru komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
  • autoprezentacja, czyli sztuka kierowania wrażeniem – budowanie wizerunku osoby/działu/firmy;
  • różne sposoby zachęcania rozmówcy do współpracy;
  • sposoby dostrajania się do rozmówcy;
  • zasady komunikacji mailowej i zdalnej;
  • asertywność, czyli łagodne, ale stanowcze załatwianie spraw;
  • analiza sytuacji trudnych, rozwiązywanie problemów.