OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

MYŚLENIE ANALITYCZNIE I KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

     Myślenie analityczne stało się w ostatnim czasie bardzo atrakcyjną umiejętnością na rynku pracy szczególnie na stanowiskach kierowniczych. Stanowi ono nie tylko o umiejętności logicznego myślenia, ale także o umiejętności podejmowania decyzji na bazie wyciąganych wniosków, dostrzeganiu problemów z wielu stron, łączeniu faktów, uczenia się, szukaniu informacji, rozwiązywania problemów a także kreatywnym myśleniu, które razem przekładają się na wdrażanie odpowiednich rozwiązań do organizacji przynosząc jej większe korzyści.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • myślenie analityczne – podstawowe zasady;
  • najczęstsze błędy i bariery w myśleniu analitycznym;
  • etapy rozwiązywania problemu;
  • wykorzystanie myślenia analitycznego w rozwiązywaniu problemów (definiowanie problematycznego obszaru, praca z informacjami, zbieranie informacji, wybór istotnych informacji, ich analiza i ocena);
  • narzędzia praktyczne myślenia analitycznego – wizualizacja, matryca, tabela;
  • sposoby radzenia sobie z codziennymi trudnymi sytuacjami i problemami.