OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA (ANG. PSYCHOLOGICAL FIRST AID – PFA)

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

     Pewne jest, że każdy z nas, każdego dnia ma szansę znaleźć się obok człowieka, który będzie potrzebował mentalnego wsparcia. Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą wiedzieć jak zachować spokój, by móc być pomocnym i tego wsparcia udzielić. Dobrze także wiedzieć wtedy co zrobić i co powiedzieć oraz czego właśnie nie zrobić i czego nie powiedzieć, by nie pogorszyć sytuacji. Tego właśnie dowiedzą się uczestnicy podczas szkolenia o udzielaniu pierwszej pomocy psychologicznej według standardów zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia WHO i zgodnie z założeniami wypracowanymi na Wydziale Zdrowia Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.

Sporą korzyścią dla firmy, która organizuje szkolenie dla swoich pracowników będą lepsze i mocniejsze relacje w zespole oraz zdecydowanie większe opanowanie i lepiej skoordynowane działania w trudnych sytuacjach. To zaś może zadziałać jak profilaktyka kryzysów tak w firmie, jak i w prywatnym życiu pracowników.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • zyskają rzetelną wiedzę na temat kryzysu psychologicznego;
  • nauczą się rozpoznawać kryzys psychologiczny i oceniać jego skalę;
  • dowiedzą się jak reagować na kryzys u innych oraz u siebie;
  • zyskają wiedzę o profilaktyce eskalacji kryzysów;
  • nauczą się jak udzielić wsparcia osobie będącej w trudnej sytuacji;
  • nauczą się jak planować i podejmować decyzje w sytuacjach stresujących;
  • zdobędą podstawową wiedzę na temat stresu oraz emocji;
  • dostaną narzędzia, dzięki którym będą potrafili konstruktywnie sobie radzić ze stresem i emocjami;
  • dostaną wskazówki, gdzie konkretnie przekierowywać poszkodowaną osobę po ewentualną dalszą pomoc.