OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

SKUTECZNA KOMUNIKACJA

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

– doskonalenie współpracy z innymi

  Skuteczne komunikowanie interpersonalne stanowi kluczową kompetencję budującą inne umiejętności społeczne, jak współpraca czy przywództwo. Łatwość nawiązywania i podtrzymywania realizacji, otwartość, komunikatywność to umiejętności, których warto uczyć się i pielęgnować, by być bardziej skutecznymi w załatwianiu spraw i współpracy z innymi.


Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • metody skutecznej komunikacji – czyli co robić, aby być właściwie rozumianym i dobrze rozumieć innych – precyzja wypowiedzi i sprawdzanie zrozumienia, aktywne słuchanie;
  • rola komunikatów niewerbalnych w procesie komunikacji;
  • narzędzia ułatwiające radzenie sobie z pułapkami komunikacyjnymi;
  • mój własny styl komunikowania się – autodiagnoza własnego stylu porozumiewania się z innymi;
  • współpraca w innymi – analiza czynników sprzyjających i dezorganizujących współpracę,
  • „dobry kontakt” jako podstawowy warunek efektywności we współpracy z innymi,
  • typy zachowań – system ról przejawiających się we współpracy z innymi, autodiagnoza – jaką rolę najczęściej pełnię i co to oznacza,
  • innowacyjność w rozwiązywaniu spraw – pobudzanie siebie i innych do dzielenia się swoimi pomysłami i zastrzeżeniami;
  • zaangażowanie, szacunek i lojalność jako podstawowe wartości będące wyznacznikiem dobrej współpracy;
  • konflikty i problemy – analiza przyczyn powstawania trudności we współpracy z innymi, metody poszukiwania rozwiązań, przeciwdziałanie.