OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

ZARZĄDZANIE CZASEM I ORGANIZACJA PRACY

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

– zarządzanie czasem i organizacja pracy

    Brak czasu jest podstawowym deficytem utrudniającym organizację jakiejkolwiek formy aktywności. W praktyce to właśnie niewystarczająca ilość czasu potrzebnego na wykonywanie zadania jest ukazywana jako jedna z głównych przyczyna niedociągnięć organizacyjnych czy błędów.
Znajomość podstawowych praw organizacji czasu i wiedza na temat perspektyw temporalnych oraz intuicyjnych i nieintuicyjnych sposobów kontroli czasu pozwala w znacznym stopniu zwiększyć efektywność własnej pracy.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • organizacja pracy własnej jako proces – zbieranie informacji, analiza, planowanie i działanie;
  • autodiagnoza profilu temporalnego – identyfikacja własnych mocnych i słabych stron w obszarze organizacji pracy;
  • zarządzanie zadaniami – narzędzia służące doskonaleniu planowania (lista TO DO, chack lista);
  • metody wyznaczania priorytetów (technika ABC, metoda ALPEN, matryca Eisenhowera);
  • jak zwiększyć efektywność działania (zasada Parkinsona, technika POMODORO, Getting Things Done);
  • główne problemy w organizacji pracy (odwlekanie działania, perfekcjonizm, problemy z konsekwencją i utrzymaniem samodyscypliny, tendencja do spiętrzania zadań, nadmierna kontrola) i sposoby przeciwdziałania;
  • efektywna organizacja pracy własnej na home office.