Zapraszamy do newsletter'a

temat szkolenia

Zarządzanie projektami
– najlepsze praktyki kilku metodyk:
PMI, PRINCE2, IPMA

Data szkolenia

Poznań, 09-10.01.2019

Do szkolenia pozostało Ci:

główne założenia

  • zapoznanie się z istotą i zasadami zarządzania projektem,
  • poznanie sposobów definiowania i szczegółowego planowania projektu
  • poznanie specyfiki tworzenia i kierowania zespołem projektowym,
  • poznanie metod monitorowania i kontrolowania realizacji projektu.

Czas trawania

2 dni => 2 x 8 x 45 min. +przerwy
godziny trwania
9:00-16:00

Cena

1450 PLN + 23% VAT