OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

TEAM BUILDING

zadzwoń do nas

tel: +48 616 622 400

– czyli doskonalenie współpracy w zespole

  Jednym z podstawowych czynników, który motywuje ludzi do pracy jest dobra współpraca w zespole, do którego przynależą. Wiele zależy od tego, czy współpraca między członkami zespołu układa się harmonijnie i bez zakłóceń. Sprzyjający klimat nie tylko przekłada się na satysfakcję z pracy, ale prowadzi również do wzrostu efektywności.

Cele zajęć:

 • integracja zespołu;
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w zespole;
 • zapoznanie uczestników z koncepcją ról grupowych i jej zastosowaniem w codziennej pracy;
 • możliwość autodiagnozy indywidualnych stylów działania;
 • wyciągnięcie wniosków – plan rozwoju współpracy na najbliższą przyszłość.

Zajęcia prowadzone są w formule łamigłówek, konkurencji sportowych oraz ćwiczeń kreatywnych.

Uczestnicy w ramach podsumowania zajęć, analizują własne działania i ich efektywność. Na tej podstawie wypracowują zasady, których przestrzeganie powinno pomagać w codziennej współpracy. Zasady zapisywane są na flipcharcie, a następnie przekazywane szefowi – osobie odpowiedzialnej za ich przestrzeganie i wdrożenie.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

 • metody skutecznej komunikacji – czyli co robić, aby być właściwie rozumianym i dobrze rozumieć innych – precyzja wypowiedzi i sprawdzanie zrozumienia, aktywne słuchanie;
 • rola komunikatów niewerbalnych w procesie komunikacji;
 • narzędzia ułatwiające radzenie sobie z pułapkami komunikacyjnymi;
 • mój własny styl komunikowania się – autodiagnoza własnego stylu porozumiewania się z innymi;
 • współpraca w zespole – zjawiska społeczne pojawiające się w zespole, analiza czynników sprzyjających i dezorganizujących pracę grupy;
 • typy zachowań – system ról przejawiających się w zespole, autodiagnoza – jaką rolę najczęściej pełnię i co to oznacza, dla mnie i dla zespołu;
 • innowacyjność – pobudzanie zespołu do dzielenia się swoimi pomysłami i zastrzeżeniami;
 • zaangażowanie, szacunek i lojalność jako podstawowe wartości będące wyznacznikiem dobrej współpracy;
 • konflikty i problemy w zespole – analiza przyczyn powstawania trudności, metody poszukiwania rozwiązań, przeciwdziałanie.