TEAM BUILDING


– czyli doskonalenie współpracy w zespole

          Jednym z podstawowych czynników, jakie motywują ludzi do pracy jest dobra współpraca w zespole, do którego przynależą. Wiele zależy od tego, czy owa współpraca pomiędzy członkami zespołu układa się harmonijnie i bez zakłóceń. Sprzyjający klimat nie tylko przekłada się na satysfakcję z pracy, ale prowadzi również do wzrostu efektywności.

Zajęcia prowadzone są outdoor’owo, w formule łamigłówek, konkurencji sportowych oraz ćwiczeń kreatywnych.

Uczestnicy w ramach podsumowania całego dnia zajęć, analizują własne działania i ich efektywność, na tej podstawie wypracowują 10 podstawowych zasad, których przestrzeganie powinno pomagać w codziennej współpracy. Zasady w formie „dekalogu” zapisywane są na flipcharcie, a następnie przekazywane szefowi – osobie odpowiedzialnej za ich przestrzeganie i wdrożenie.

Cele zajęć :

  • Integracja zespołu.
  • Doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w zespole.
  • Zapoznanie uczestników z koncepcją ról grupowych i jej zastosowaniem w codziennej pracy.
  • Możliwość autodiagnozy indywidualnych stylów działania.
  • Wyciągnięcie wniosków – plan rozwoju współpracy na najbliższą przyszłość.