OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

TELEFONICZNY DYŻUR PSYCHOLOGA

Możliwość konsultacji z psychologiem przez telefon lub zdalne spotkane.OPEN - teleporada. Szkolenia on-line.
W sytuacji panującej globalnej pandemii naturalnymi emocjami, które mogą się pojawić są:

  • strach,
  • nasilony lęk,
  • panika, czy inne trudne emocje.

Właściwym wydaje się być opieka nad swoimi pracownikami, tak aby pozostali w jak najlepszej kondycji psychicznej. Stabilizowanie reakcji emocjonalnych, czy budowanie konstruktywnych sposobów reakcji na stres wpłynie nie tylko na kondycję psychiczną pracownika, ale przekłada się to również na kulturę organizacyjną, relacje między pracownikami, atmosferę, współpracę, a także poziom zaangażowania i satysfakcji.

Konsultacje mogą dotyczyć problemów takich jak:

  • reakcja na sytuację kryzysową,
  • trudności związane z kwarantanną i ograniczeniem bezpośrednich relacji społecznych,
  • radzenie sobie z lękiem i stresem,
  • konflikty,
  • apatia,
  • brak motywacji,
  • wypalenie zawodowe.