Tomasz Kolasiński

Trener, doradca biznesowy, coach.

          Jest absolwentem studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego – Podyplomowe Studium Socjologii Stosowanej w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim – wydział Zarządzania i jest w trakcie otwierania przewodu doktorskiego.

          Specjalista w zakresie zarządzania zespołami handlowymi. Posiada 15 letnie doświadczenie handlowe. Pracował w Media Saturn Holding na stanowisku kierownika handlowego oraz kupca. Wdrażał w sieci Media – Saturn Holding oraz Ambrze S.A. standardy obsługi klienta. Prowadzi szkolenia metodą action learning WIAL. W firmie EL-PUK jako dyrektor operacyjny zarządzał 20 osobowym działem handlowym. Zdolny menedżer posiadający umiejętności w zakresie zarządzania personelem, prowadzący szkolenia dla handlowców, sprzedawców, telemarketerów oraz uczestniczący w planowaniu rozwoju zawodowego kadry kierowniczej i coachingach indywidualnych menedżerów. Wdrażał w mBanku oraz BNP Paribas Cardif ARD standardy telefonicznej obsługi klientów i szkolił kadrę kierowniczą oraz doradców klienta w zakresie efektywnej sprzedaży usług.

Jest ekspertem w szkoleniu / doradztwie z zakresu:

  • sprzedaży aktywnej,
  • negocjacji handlowych,
  • coachingu handlowców,
  • zarządzania zespołem handlowym,
  • wystąpień publicznych,
  • przywództwa sytuacyjnego.