Trenerzy


Ewa Orlik-Marciniak
Trener, konsultant, coach, wykładowca
Założycielka i współwłaścicielka firmy Open Konsultacje i Szkolenia. Z wykształcenia psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy. Ekspert w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Od kilkunastu lat zajmuje się przygotowywaniem strategii rozwojowych dla firm i organizacji oraz ich wdrażaniem ...
czytaj więcej
Anna Krawulska-Biegańska
Trener, doradca biznesowy, coach
Autorka projektów rozwojowych dotyczących m.in. budowania i implementacji systemów ocen pracowników, wdrażania wartości do organizacji, cykli szkoleń menedżerskich i trenerskich. Prowadzi coaching i konsultacje dla kadry zarządzającej. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center ...
czytaj więcej
Piotr Stapiński
Magister prawa, trener biznesu, wykładowca, coach
Doktorant Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu, magister prawa – absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, magister sztuki – absolwent Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej ...
czytaj więcej
Bartosz Janowicz
Trener, doradca biznesowy, facylitator, coach grup i zespołów
Absolwent marketingu, studiów podyplomowych z zakresu Strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Coachingu Zespołowego. Certyfikowany Profesjonalny Facylitator w ramach stowarzyszenia IAF, doświadczony w prowadzeniu efektywnych spotkań grupowych, prowadzeniu...
czytaj więcej
Dariusz Dyoniziak
Trener, doradca biznesowy, coach
18 lat doświadczeń w FMCG w Działach Handlowych i Rozwoju Biznesu międzynarodowych koncernów. Doświadczenia zdobywał w firmach Goplana Nestle i Cadbury Wedel w Działach Sprzedaży na stanowiskach Przedstawicielskich ds. detalu, sieci i hurtu, a następnie na stanowiskach trenera w Cadbury Wedel i...
czytaj wiecej
Konrad Schroeder
Trener, doradca biznesowy, coach
Autor projektów rozwojowych z zakresu budowania efektywnej komunikacji w organizacji, rozwoju potencjału zespołów oraz zarządzania przez kompetencje. Prowadzi coaching i konsultacje dla kadry zarządzającej. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center...
czytaj więcej
Łukasz Kukorowski
Trener, praktyk , doradca biznesowy
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu sprzedaży telefonicznej i obsługi klienta, popartych ponad 10 letnią praktyką. Doświadczenie zdobywał jako handlowiec, konsultant, telemarketer, koordynator grupy trenerów, kierownik działu handlowego...
czytaj więcej
Tomasz Kopczyński
Trener, wykładowca, praktyk, ekspert w zakresie zarządzania projektami
Kieruje oraz uczestniczy w projektach biznesowych w całej Polsce oraz prowadzi dziesiątki szkoleń. Przez kilka lat związany był z międzynarodową firmą doradczą, gdzie kierował dużymi projektami biznesowymi w Polsce m.in. dla spółek Skarbu Państwa. Prelegent Roku 2016 według PMI (Project Management Institute)...
czytaj więcej
Zygmunt Dolata
Trener biznesu, ekspert personalny, coach, wykładowca
Wykładowca w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na studiach MBA, w Wyższej Szkole Logistyki i Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Wykładał także w Wyższej Szkole Bankowej techniki negocjacyjne.
czytaj więcej