Trening asesora – przygotowanie do aktywnego udziału w asessment/development center


          Asessment i Development Center stanowią aktualnie często wykorzystywane narzędzia rekrutacyjne oraz służące do planowania dalszego rozwoju pracowników, szczególnie tych zajmujących kluczowe stanowiska w organizacjach. Sesje badań Asessment i Development Center są bardziej czasochłonnymi i kapitałochłonnymi metodami oceny poziomu kompetencji i umiejętności.

Jednakże, tego rodzaju badanie można prowadzić również w oparciu o wewnętrzne zasoby samej organizacji, warto zatem zadbać o to, by mieć wśród pracowników na stanowiskach kierowniczych osoby przeszkolone do pełnienia ról asesorów, które będą w stanie zaobserwować w trakcie badania i w czytelny sposób opisać określone cechy i kompetencje.

W trakcie zajęć uczestnicy mają okazję zapoznać się z zasadami „bycia asesorem”, oraz przećwiczenia swoich umiejętności w zakresie prowadzenia obserwacji i sporządzania raportów asessmentowych. Punktem wyjścia do doskonalenia umiejętności w tym zakresie jest udział w różnego rodzaju symulacjach, będących podstawą do dalszych dyskusji, uczenia się diagnozowania kompetencji i wyciągania wniosków. Wątek teoretyczny natomiast realizowany jest w formie mini-wykładów i dyskusji grupowych.

W trakcie szkolenia doskonalone są następujące umiejętności:

  • umiejętność obserwacji osób i sytuacji interpersonalnych,
  • umiejętność kategoryzowania zachowań,
  • umiejętność wyciągania wniosków z obserwacji,
  • umiejętność stawiania hipotez i ich sprawdzania.