WARSZTAT DLA TRENERA WEWNĘTRZNEGO


– jak skutecznie prowadzić szkolenia stanowiskowe?

          Pracownik nowo przyjęty do pracy często czuje się zagubiony i niepewny, w takiej sytuacji konieczne jest, aby wdrożyć go do organizacji, za równo pod względem merytorycznego wprowadzenia do pełnionych obowiązków jak i interpersonalnie- do grona nowych współpracowników.
Zadaniom tym powinna sprostać osoba delegowana do pełnienia funkcji trenera wewnętrznego, a wiele praktycznych wskazówek zostanie jej wskazane w trakcie tego szkolenia.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Definicja roli Trenera Wewnętrznego – podstawowe zadania.
  • Fazy rozwoju pracowników.
  • Techniki trenerskie – co stosować, a czego unikać?
  • Zasady przekazywania informacji zwrotnych.
  • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w trakcie prowadzenia szkoleń.