WARSZTATY DLA ZESPOŁÓW


          Warsztaty zespołowe stanowią uzupełnienie tradycyjnych szkoleń, dedykowane są wypracowaniu konkretnych rozwiązań opartych na rzeczywistych problemach grup i zespołów, mają mocno praktyczny charakter.

Nasi trenerzy pomagają zespołom borykającym się z różnymi problemami i celami do osiągniecia: brakiem sprecyzowanej strategii działania, optymalizacją bieżących działań i procesów czy wzmacnianiem integracji i współpracy zespołowej. Forma warsztatu jest zaprojektowana i zaadaptowana do specyfiki działania konkretnych zespołów i firm.

 

  • Strategiczne

    Warsztaty strategiczne to najskuteczniejszy sposób wyznaczenia długoterminowych celów, misji i wizji firmy oraz przeanalizowania jej aktualnej sytuacji na rynku, czy zbadania konkurencji. Skierowanie są głównie … –  czytaj więcej >>>

 

  • Optymalizacyjne

    Ich tematykę stanowią głównie aktualne zadania realizowane przez zespół, mają na celu rozwiązanie konkretnych problemów lub wypracowanie sposobów optymalizacji dotychczasowych procesów. Pracę rozpoczyna się … –  czytaj więcej >>>

 

  • Warsztaty wzmacniające integrację i zaufanie

    Nastawione są na rozwój zespołu w obszarze przepływu informacji, wzajemnego zrozumienia i współpracy. Mają głównie integracyjny charakter, w mniejszym stopniu nastawione są na rozwiązanie konkretnych założonych problemów…. –  czytaj więcej >>>