Wdrażanie i nadzór nad systemem ocen okresowych


          Wdrażanie i nadzór nad systemem ocen okresowych dotyczy organizacji nie posiadających jeszcze systemu ocen pracowniczych. Proces ten rozpoczyna się zwykle od powołania grupy projektowej, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych działów. Jej zadaniem – przy wsparciu dedykowanych do projektu trenerów – jest wypracowanie zestawu kategorii – kompetencji, według których oceniani mają być pracownicy danej organizacji. Zestaw kategorii do oceny zawiera zwykle kompetencje o charakterze stałym (dotyczące wszystkich pracowników firmy) oraz specjalistycznym (dotyczące wybranych działów).

Zadaniem grupy projektowej jest zarówno zdefiniowanie poszczególnych kategorii, jak i w miarę precyzyjne opisanie poszczególnych jej poziomów na wybranej skali. Na tej podstawie przygotowywane są arkusze ocen, a sens i znaczenie systemu ocen okresowych komunikowany pracownikom. Zwykle etap wdrożenia procesu poprzedzony jest szeregiem szkoleń dla kadry zarządzającej, doskonalących zarówno umiejętność posługiwania się arkuszem oceny, jak i umiejętność prowadzenia rozmów. Po etapie wdrożenia procesu prowadzone są zajęcia o charakterze follow-up, służące zebraniu informacji zwrotnych, co ma na celu dokonanie korekt narzędzia i projektowaniu dalszych działań rozwojowych.