Wdrażanie wartości organizacyjnych


          Wdrażanie wartości organizacyjnych to proces komunikowania i asymilowania wartości w codziennej pracy określonej firmy. Proces ten towarzyszy często komunikowaniu w organizacji wizji, misji i strategii, co pociąga za sobą wdrożenie wartości mających wspierać organizację w ich realizacji. Wartości te zostają zwykle opracowane w formie określonych wytycznych, przekazywanych do poszczególnych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład koncernów. Dość często stają one wówczas przed problemem, w jaki sposób komunikować wartości tak, by stały się one częścią codziennej pracy, a nie istniały jedynie „na papierze” – w dokumentach czy na plakatach firmowych.

Najlepszym sposobem poradzenia sobie z tym problemem jest organizacja dla pracowników firmy zajęć, w trakcie których wartości te zostaną zakomunikowane, przedyskutowane zostanie ich rozumienie, a następnie uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć je w konkretnych zadaniach czy na przykładach tak, by można je było w łatwy sposób zidentyfikować w codziennej rzeczywistości, a następnie pilnować ich przestrzegania w pracy.