Zapraszamy do newsletter'a

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA PRACOWNIKÓW W CZASACH KORONAWIRUSA

wsparcie psychologiczne - koronawirus - OPEN Konsultacje i Szkolenia

W aktualnej sytuacji globalnej pandemii (covid-19) wsparcie psychologiczne może stanowić dostosowany do niej pakiet benefitów dla pracowników. Pracodawcy, którzy decydują się zapewnić swoim pracownikom taką pomoc budują swój wizerunek odpowiedzialnego przedsiębiorstwa dbającego o swoich pracowników również w czasie kryzysu, jaki nas dotknął. Wydaje się, że nadszedł taki moment, w którym potrzebne będą ze strony naszej firmy także inne usługi, takie jak konsultacje psychologiczne dla pracowników, mogące pełnić funkcję dodatkowego wsparcia. Mamy nadzieję, że taki rodzaj wsparcia pomoże ludziom przetrwać czas, w którym koronawirus zmusza nas do pozostawania w izolacji, rodzącej różnego rodzaju obawy, w dobrej kondycji psychicznej.
Ze względu na ograniczenia wynikające z wytycznych okresu epidemiologicznego konsultacje takie odbywać się będą on-line (telefonicznie bądź poprzez video połączenie) i mogą dotyczyć problemów takich jak:

  • reakcja na sytuację kryzysową,
  • trudności związane z kwarantanną i ograniczeniem bezpośrednich relacji społecznych,
  • radzenie sobie z lękiem i stresem,
  • konflikty,
  • apatia,
  • brak motywacji,
  • wypalenie zawodowe.

Możliwe jest także wsparcie dla działów HR i menedżerów borykających się z problemami w zarządzaniu ludźmi w sytuacjach skrajnych (jak np.: epidemia koronawirusa).