OPEN Konsultacje i Szkolenia – Poznań

ZDALNE SPOTKANIA DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ

wsparcie psychologiczne - koronawirus - OPEN Konsultacje i Szkolenia

Cykliczne, zdalne spotkania dla menedżerów, podczas których omawiane są bieżące działania i zaistniałe sytuacje. Każde spotkanie jest skupione wokół wybranego tematu, np.

  • Zarządzanie zespołem rozproszonym
  • Budowanie zespołów
  • Komunikacja wewnętrzna
  • Udzielanie feedbacku
  • Budowanie zaangażowania pracowników
  • Zarządzanie zmianą
  • Radzenie sobie z emocjami własnymi i pracowników
  • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
  • Zarządzanie czasem menedżera

Oferujemy wprowadzenie merytoryczne i moderację. Celem projektu jest wsparcie osób zarządzających w aktualnej sytuacji.