ZARZĄDZANIE CZASEM I ORGANIZACJA PRACY


– jak usprawnić swoje działanie?

         Brak czasu jest podstawowym deficytem utrudniającym organizację jakiejkolwiek formy aktywności. W praktyce to właśnie niewystarczająca ilość czasu potrzebnego na wykonywanie zadania jest ukazywana jako jedna z głównych przyczyna niedociągnięć organizacyjnych czy błędów.

Znajomość podstawowych praw organizacji czasu i wiedza na temat perspektyw temporalnych oraz intuicyjnych i nieintuicyjnych sposobów kontroli czasu pozwala w znacznym stopniu zwiększyć efektywność własnej pracy.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Skuteczne i nieskuteczne zarządzanie czasem.
  • Autodiagnoza profilu temporalnego.
  • Zarządzanie czasem jako proces.
  • Organizacja czasu w zespole.