ZARZĄDZANIE RÓWNOŚCIOWE – ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI Z POKOLENIA X,Y,Z ORAZ +50


– jak z różnorodności pracowników uczynić główny atut zespołu?

          Skuteczne zarządzanie różnorodnością w organizacji to duże wyzwanie. Jednym z jej najtrudniejszych wymiarów jest uzyskanie efektywności we współpracy zespołów międzypokoleniowych. Znacząca różnica oczekiwań, wartości, postaw i przekonań stanowi zbiór wymagań, często trudnych do pogodzenia.
Szkolenie to stanowi praktyczny trening definiowania wartości jakie wnoszą do organizacji przedstawiciele wszystkich pokoleń.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Zapoznanie z wiedzą nt. różnic pokoleniowych – praktyczne zadanie dla Uczestników, zdefiniowanie różnych pokoleń w kontekście ich mocnych i słabych stron.
  • Określenie zakresu wszechstronności zasobów dostarczanych przez przedstawicieli poszczególnych pokoleń.
  • Wyeksponowanie różnic i potencjałów płynących ze współpracy międzypokoleniowej w organizacji.