ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI I ROZWOJEM PRACOWNIKÓW


– w jaki sposób planować rozwój pracowników?

          Inwestowanie w rozwój pracowników jest bardzo istotny na współczesnym rynku pracy, runku, który staje się rynkiem pracownika. Dbanie o rozwój kadry powinien stanowić dla organizacji działanie priorytetowe, także ze względu na chęć zatrzymania w firmie jej najcenniejszych specjalistów.

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników działów HR, menedżerów, przedsiębiorców- wszystkich tych, którzy stają przed wyborem odpowiednich działań rozwojowych dla swoich pracowników.

Rynek usług szkoleniowych jest bardzo rozwinięty, warto wiedzieć jak w efektywny sposób zaplanować rozwój pracowników. Czym najlepiej kierować się przy wyborze firmy szkoleniowej? Jakimi metodami oceniać efektywność działania rozwojowego? – tego wszystkiego uczestnicy dowiedzą sie podczas praktycznych warsztatów.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Organizacja procesów szkoleniowych w firmie: zbieranie informacji na temat potrzeb szkoleniowych, szkolenia wewnętrzne a szkolenia zewnętrzne, negocjacje celów szkolenia z uczestnikami i ich przełożonymi.
  • Metody wyboru firmy szkoleniowej: programy szkoleń – na co zwracać uwagę? sylwetka trenera jako element warunkujący jakość zamawianego szkolenia, spotkania przed szkoleniowe jako jeden z elementów pozwalających na wybór właściwej firmy
  • Ocena szkolenia i pomiar efektywności: sposoby przekazywania informacji zwrotnych – raporty poszkoleniowe dla osób zarządzających danym zespołem, arkusze obserwacyjne dla przełożonych jako element oceny zmian zachodzących po szkoleniu, rola przełożonego uczestników szkolenia w procesie wdrażania nowej wiedzy i umiejętności.