ZARZĄDZANIE ZMIANĄ


– JAK NIE STRACIĆ POCZUCIA CELU W OBLICZU ZACHODZĄCYCH ZMIAN?

          Zmiany towarzyszące organizacjom i ludziom są związane z ich rozwojem, firmy, które nie są gotowe do zaadaptowania się do zmian, nie są przygotowane aby nadążyć za tempem rozwoju współczesnego rynku.

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy na temat planowania i projektowania zmian, przygotowania do nich zespołu oraz metod wdrażania ich w codzienne działanie przedsiębiorstwa.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Komunikowanie zmian w organizacji.
  • Podejmowanie i komunikowanie decyzji – radzenie sobie z oporem podwładnych.
  • Planowanie zmiany jako element wspierający proces realizacji.
  • Umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnej w sytuacji wprowadzania zmian.