Zmiany w prawie pracy w 2017 roku


– co trzeba wiedzieć odnośnie nowych zmian w prawie?

          Ostatnie lata obfitują w liczne zmiany dotyczące prawa pracy. Oznacza to przepisy przejściowe oraz nowe orzecznictwo prawa pracy. Nowe regulacje dotyczą nie tylko zatrudniania na podstawie umowy o pracę, ale także w oparciu o umowę zlecenie, o dzieło, czy na bazie działalności gospodarczej na wyłączność.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

  • Zmiany dotyczące zatrudniana pracowników na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.
  • Zmiany w urlopach macierzyńskich, ojcowskich i dni opieki nad dzieckiem.
  • Współpraca z agencjami zatrudnienia w świetle nowych przepisów.
  • Zmiany w zatrudnieniu pracowników delegowanych na terytorium RP.