Warsztaty optymalizacyjne – przegląd procesów


         Ich uczestnikami są zarówno członkowie zespołów jak i ich szefowie.
Ich tematykę stanowią głównie aktualne zadania realizowane przez zespół, mają na celu rozwiązanie konkretnych problemów lub wypracowanie sposobów optymalizacji dotychczasowych procesów. Pracę rozpoczyna się od diagnozy dysfunkcji i „wąskich gardeł” w zespole. Realizacja warsztatu to cykl kilku 4godzinnych spotkań.