Warsztaty strategiczne


        Warsztaty strategiczne to najskuteczniejszy sposób wyznaczenia długoterminowych celów, misji i wizji firmy oraz przeanalizowania jej aktualnej sytuacji na rynku, czy zbadania konkurencji. Skierowanie są głównie dla szefów zespołów oraz innych osób mających wpływ na kluczowe czynniki działania organizacji.

Każda organizacja może mieć inny sposób i czas na budowanie strategii. W związku z tym dostosowujemy metody pracy do potrzeb organizacji. Dlatego – w zależności od wielkości i potrzeb organizacji – warsztaty to może być jedno spotkanie w roku trwające kilka godzin lub cykliczne, w sumie kilkudniowe spotkania na których pojawia się zarząd firmy wraz z jej ekspertami z poszczególnych działów. Spotkania odbywają się częściej, gdy organizacja decyduje się mierzyć efekty wprowadzania strategicznych zmian.